Miesiąc: Styczeń 2015

Obowiązek dokonania rozliczenia dotacji

Realizując zadania publiczne, pamiętać należy o konieczności dokonania rozliczenia projektów finansowanych ze środków unijnych. Rozliczanie projektów unijnych (rozwinięcie tematu tutaj: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/) nastąpić musi na ogół w nieprzekraczalnym terminie trzydziestu dni od dnia zakończenia realizacji inwestycji, chyba, że zostało to inaczej określone podczas podpisywania umowy o przyznanie środków.